1. Mi a nyilatkozat célja? 

A nyilatkozat célja tájékozódást nyújtani érdeklődőinknek, vevőinknek személyes adatainak kezeléséről az EU általános adatvédelmi rendeletével ( GDPR) és az információszerzés önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban Infotv.) előírásaival összhangban, amelyben foglaltak betartását  a Kábelex Kft (székhelye: 9700 Szombathely Wesselényi u 38/C,  telephelye: 9700 Szombathely, Kőszegi u 7. www.brainturbo-szombathely.hu) magára nézve kötelezőnek tart.

2. Mi az adatkezelés célja jogszerűsége?

Az adatkezelés jogalapja  az Infotv. 5. § 1.(bek) a) pontja alapján az önkéntes hozzájárulás.Az adatkezelés célja egyrészt szolgáltatásaink biztosítása, másrészt az ügyfelek jogainak védelme. Honlapunk felkeresése és online szolgáltatásunk igénybe vétele esetén adatai rögzítésre kerülnek a Facebook, Adwords, Goggle Analitycs szolgáltatásai szerint.Ezen felül a honlapunk felkeresésekor, vagy személyesen  az ügyfél adatokat adhat meg próbaórára jelentkezés céljából. Az adatkezelő a megadott adatokat kizárólag szolgáltatásaink biztosítására használhatja. Kivételt képezhet az ügyfél egyértelmű előzetes hozzájárulása, ill. hatósági határozat.

3. Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre és mi célból?

A szolgáltatásra jelentkezők, és azt igénybe vevők részéről a név, lakcím, anyja neve, születési helye és ideje telefonszáma és e-mail címe kerül rögzítésre.  A további felhasználás, az ügyfeleink szolgáltatásunkra vonatkozó további gondozásából adódóan lehetséges. A Kábelex Kft gondoskodik arról, hogy az átadott adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

4. Mennyi ideig tárolják az adatokat, és hogy lehet leiratkozni?

Az ügyfelek személyes adatait a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt, ill. addig tároljuk, amíg az ügyfél az adatai törlésére vonatkozó írásbeli utasítást nem ad. Az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, vagy a Kábelex Kft székhelyére címzett törlési kérelem végrehajtása a beérkezéstől számított 10 nap.

5. Milyenjogai vannak a felhasználónak?

Ha ügyfél gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében őt megillető jogokat, bármikor adatkezelőnkhöz fordulhat az 1. pontban található elérhetőségeken.

Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

  • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  • A felhasználó által adott hozzájárulás visszavonásának joga, a korábbi  hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az ÁAR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog,  GDPR 77. cikk). Cím:  NAIH 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet Fasor 22/C 
Az Brainturbo-szombathely weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
Ok